Vi förstärker kommunikationerna till Rotebro Station från och med den 14/8 med en egen busslinje. Bussen trafikerar sträckan Rotebro Station – Bredden– Rotebro Station var 20:e minut från kl 07:00 – 18:30 varje helgfri vardag. Tidtabellen är anpassad efter pendeltågens ankomster och avgångar och är gratis för passagerare. Bussen finansieras av Profi Fastigheter.

Tidtabell

Från Rotebro Stn      Från Bredden

07.00 07.10
07.20 07.30
07.40 07.50
08.00 08.10
08.20 08.30
08.40 08.50
09.00 09.10
09.20 09.30
09.40 09.50
10.00 10.10
10.20 10.30
10.40 10.50
11.00 11.10
11.20 11.30
11.40 11.50
13.10
13.20 13.30
13.40 13.50
14.00 14.10
14.20 14.30
14.40 14.50
15.00 15.10
15.20 15.30
15.40 15.50
16.00 16.10
16.20 16.30
16.40 16.50
17.00 17.10
17.20 17.30
17.40 17.50
18.00 18.10
18.20 18.30