Profi Fastigheter är en aktiv förvaltare och utvecklare av kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Beståndet omfattar ett 25-tal fastigheter i sexton områden med en total yta på ca 500 000 kvm samt närmare 300 000 kvm under utveckling. Profi verkar för en positiv utveckling av de områden där vi engagerar oss. Det innebär samarbete och nära dialog med hyresgäster, kommuner, bostadsutvecklare och andra aktörer som är engagerade i samhällsutvecklingen.

 

Våren 2013 förvärvade Profi Fastigheter InfraCity

Profi Fastigheters ambition är att långsiktigt utveckla InfraCity och fortsätta det framgångsrika förändringsarbete som ägt rum under de senaste åren.

”Vi tror mycket på InfraCity. Förutsättningarna för områdets fortsatta tillväxt är attraktiva då det ligger mitt i Stockholms tillväxtkorridor. Vi kommer att ta en aktiv roll i områdets fortsatta utveckling”, säger Staffan Olsson, VD på Profi Fastigheter.